23 เมษายน 2024
หลังจากที่ตัดสินใจบวชเรียนเพื่อศึกษาพระธรรมคำสอนอย่างลึกซึ้ง และทดแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด
ล่าสุด เต๋อ-ฉันทวิชช์ ธนะเสวี หรือ พระเต๋อ เจ้าของร้าน โฟมตัวหนอน / โฟมกันกระแทก ผู้ซึ่งมีฉายาทางธรรมว่า ฉนฺทญาโณ ..ผู้พึงพอใจในปัญญาญาณ ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่โซเชียลฯ เป็นครั้งแรก ด้วยการโพสต์ข้อความบอกเล่าประสบการณ์ชีวิตที่ตนเองได้เรียนรู้ขณะห่มผ้าเหลือง…
“ผมได้ค้นพบ ได้เรียนรู้ ได้เข้าใจในหลายสิ่งหลายอย่างภายในระยะเวลา 23 วันนี้ เป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความสุขและความสงบอย่างที่ชีวิตนี้อาจจะหาไม่ได้อีกแล้ว
ขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการอุปสมบทครั้งนี้ไม่มากก็น้อย รวมถึงญาติโยมที่มีจิตกุศลทุกท่าน ทั้งท่านที่มาใส่บาตรเลี้ยงเพล รวมไปถึงทุกท่านที่มาร่วมอนุโมทนาบุญกับการบวชในครั้งนี้ของผม
ขอให้กุศลผลบุญส่งไปถึงทุกท่านให้ค้นพบแสงสว่างในชีวิตและรายล้อมไปด้วยพลังแห่งความสุขสงบนะครับ”

Related News